Økonomi

Pengene samles inn gjennom salg av armbånd, veldedige foredrag og en andel av omsetningen fra Randis salg av bøker, samt fra noen eksterne givere. Tsherings kone, Chhidar Lama, er styremedlem i WHY Nepal og har sørget for utvelgelse av barn som får utdannelse, samt holder kontakt med de lokale i landsbyen Hongon som også får utdannelsesstøtte. Prosjektet er sårbart fordi inntektene stort sett har kommet fra en person. Fra 2020 jobbes det derfor med å etablere en sponsorordning/fadderordning samt nye inntektskilder, slik at prosjektet både er mindre sårbart og kan garantere langsiktig for gjennomføring av de utdannelsesløp som er igangsatt fra starten i 2012.

Chhidar Lama, styremedlem i WHY Nepal, har sørget for utvelgelse av barn som får utdannelse, samt holder kontakt med de lokale i landsbyen Hongon som får utdannelsesstøtte. Chhidar er gift med Tshering Pande Bothe som var med å starte Why Nepal. Tsering er professionell fjellguide og var med da Randi var på Everest.

Ingen mottar lønn eller godtgjørelse for å gjøre en innsats i WHY. Alle innsamlede midler går til formålet.