Ambassadører

Betydning av ordet ambassadør kan være mange. I WHY sammenheng er det budbærer, talsmann/-kvinne og talerør. 

Som ambassadør for WHY er du med på å skape nye muligheter til mennesker som i utgangspunktet har mindre muligheter enn vi er vant til i Norge. Du bidrar med så mye eller lite som du har ressurser til selv. Hensikten med ambassadører er å ha flere budbærere og skape en bærekraftig inntektsside i prosjektet, slik at vi sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for utdannelsesløpet til de som får støtte.