Historien

WHY ble stiftet 12.12.2012 av Randi Skaug, eventyrer og første norske kvinne på Mount Everest. Idéen fikk hun som resultat av attentatet på Malala, den pakistanske jenta som senere fikk Nobels fredspris. Randi ble opprørt. I utgangspunktet hadde hun allerede en dårlig magefølelse med sitt pågående sosiale engasjement.

Siden 2007 hadde hun finansiert minerydding i Afghanistan som en del av sine eventyr, blant annet gjennom ekspedisjonen Verdens Vakreste Skitur i Antarktis. Koblingen var at vi i Norge er sterke og fri og kan gå hvor vi vil. Det er ikke en selvfølge for alle. Etter fem år med minerydding og ca. NOK 800.000 innsamlet til formålet, kjente Randi på at det kanskje fantes et enda bedre formål. Det var ting som tydet på at Taliban klarte å tilrane seg av deler av midlene. De skjøt mineryddere, men kunne la være om de fikk penger.

Fred, tenkte Randi i kjølvannet av attentatet i Pakistan. Det som skaper fred er utdannelse og innsikt. Derfor var Malala så farlig for de som ønsker det motsatte. Denne tanken gjorde at noe falt på plass og Randis dårlige magefølelse forsvant da hun bestemte seg for å starte et mikroprosjekt for utdanning for Bhotefolket i Nepal. Dette er et fjellfolk og en minoritetsbefolkning som består av ca. 20.000 mennesker.

Grunnen til at prosjektet ble rettet mot Bhotefolket er at hun samtidig ønsket å vise sin takknemlighet ved gi noe tilbake til de som hadde hjulpet henne med å bestige Mount Everest og gjort at hennes liv ble så privilegert som det har blitt. Fjellguidene Tshering Pande Bhote og Jyamchang Shalaka Bhote sørget for at hun kom på toppen av Everest og ned igjen i live.

Pengene som har vært samlet inn har kommet gjennom veldedige foredrag og en andel av omsetningen fra Randis salg av bøker, samt fra noen eksterne givere. Tsherings kone, Chhidar Lama, er styremedlem i WHY Nepal og har sørget for utvelgelse av barn som får utdannelse, samt holder kontakt med de lokale i landsbyen Hongon som også får utdannelsesstøtte. Prosjektet er sårbart fordi inntektene stort sett har kommet fra en person. Fra 2020 jobbes det derfor med å etablere en sponsorordning/fadderordning samt nye inntektskilder,  slik at prosjektet både er mindre sårbart og kan garantere langsiktig for gjennomføring av de utdannelsesløp som er igangsatt fra starten i 2012.

Ingen mottar lønn eller godtgjørelse for å gjøre en innsats i WHY. Alle innsamlede midler går til formålet.
Du kan se en film som ble laget om Bhotefolket av Sindre Thoresen Lønnes på et besøk til landsbyen Hongon i 2013 her