Førskolelæreren

Dette er Chhejik Bhote. Hun er 22 år gammel og har ved siden av utdannelse jobbet frivillig som førskolelærer på Shree Guwa Chhesa  skolen i  fjellalndsbyen Hungung.

Moren og faren til Chhejik jobber som bønder i landsbyen. 

Fra 1. april 2022 er hun nå ansatt og lønnen hennes dekkes gjennom WHY.