Filosofien

WHY støtter utdannelse for Bhotefolket i Nepal.

De fleste kjenner uttrykket sherpa, men de færreste vet at sherpa bare er en av mange minoritetsfolk i Nepal. Det fører til at de andre minoritetsfolkene ikke får hjelp og støtte i samme grad som sherpafolket. Derfor støtter WHY utelukkende Bhotefolket, som er en minoritet som teller omtrent 20.000 mennesker.

Filosofien er at for å få hjelp skal man også yte. De som går på skole yter gjennom å gjøre en innsats på skolebenken. De som lager armbånd til inntekt for WHY får betalt for å produsere armbåndene. Det går 80 kroner til de mødrene som lager dem og 195 kroner til WHY.

I landsbyen Hongon, der prosjektet betaler for lønn til en datalærer, skaffer landsbyen selv PC-er til skolen.
De som hjelper gjør det fordi de ønsker å gjøre en innsats. Du kan også bidra. Meld deg gjerne som frivillig ved å sende mail til randi@randiskaug.no