Datalæreren

Da WHY startet ble landsbyen Hungung spurt om hva de trengte mest med hensyn til utdanning. Landsbybeboerne ble representert av skolens rektor, en høyt respektert landsbyboer og et barn. Svaret var:  Datalærer! Siden 2012 har det vært tre ulike lærere som har fått sin lønn gjennom WHY. En positiv ringvirkning av støtten er at det har blitt flere kvalifiserte datalærere og fra 2022 blir nå denne lønnen dekket gjennom kommunen.