Datalæreren

Da WHY startet ble landsbyen Hongon spurt om hva de trengte mest med hensyn til utdanning. Landsbybeboerne ble representert av skolens rektor, en høyt respektert landsbyboer og et barn. Svaret var:  Datalærer! Siden 2012 har det vært tre ulike lærere som har fått sin lønn gjennom WHY. En positiv ringvirkning av støtten er at det har blitt flere kvalifiserte datalærere.

En gjennomsnittslønn i Nepal er kr 2500 – 3000 per måned. Datalæreren har ca kr 2.200 i måneden i lønn som i sin helhet betales av WHY.