Bli fadder

WHY sørger for skolegang for fem barn og betaler lønnen til en datalærer. Vi har tidligere utdannet en lege.

Skolegang for våre skolebarn koster fra NOK 110 til NOK 620 per måned, avhengig av om de bor på kostskole eller hjemme. Som fadder betaler du et månedlig beløp til WHY.  Du kan velge mellom å betale kr 250, kr 400, kr 600 eller et valgfritt beløp over kr 250 per måned.

Pengene går til betaling av skolepenger, lærerlønn eller studierelaterte kostnader som bosted, uniform eller skolebøker. Du betaler til organisasjonen og ikke til et spesielt barn. 

Slik går du frem:
1. Send mail til WHYs økonomiansvarlige Pia Lill Kolstad med beskjed om at du vil være fadder.

2. Legg inn automatisk periodisk betaling i din nettbank til kontonummer 22302652906.  Vi har valgt nettbank fordi andre betalingsløsninger tar et gebyr for å formidle betaling.

Informasjon om prosjektet
Vi legger ut informasjon om arbeidet vi gjør på vår hjemmeside og facebookside.