Bidra

Din hjelp vil gjøre framtiden litt lysere for noen små i Nepal som ellers ikke har andre framtidsutsikter enn et liv i evig slit.
Alle inntekter i WHY går rett til formålet. All administrasjon er basert på frivillig innsats.

Du kan bidra på flere måter enten i form av engangsbeløp, som fadder med månedlige bidrag, støtte mødrenes arbeid med å kjøpe armbåned, kjøpe bøker med 25% veldedig andel eller starte din egen innsamlingsaksjon. 

Enklest av alt er å gjøre en betaling med PayPal her.