Barna

Alle barna som er med i WHY kommer fra Bhotefolket i den lille landsbyen Hongon i Sankhusawa-distriktet nordøst i Nepal. Landsbyen ligger langt utpå landsbygda, og det er få utdanningsmuligheter. Mange av familiene som bor i landsbyen lever under trange kår. Noen har flyttet til Kathmandu i håp om en bedre fremtid. De barna som velges ut til å være med i WHY har mistet en eller begge av foreldrene eller har en forelder som er for syk til å ta vare på dem.

Barn fra fattige familier eller fra familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å gi barna sine utdanning, begynner å jobbe fra veldig ung alder. Det kan være blant annet å jobbe på gårdene, være gjetere for dyra på beitene eller bistå i produksjon av alkohol. Foreldregenerasjonen har generelt ikke noe forhold til utdannelse, og det blir derfor naturlig å sette barna i arbeid i stedet.

I utviklingsland som Nepal er utdanningsmuligheter noe av det viktigste man kan gi barna, og det er dette WHY gir.

Her er barna som får sin skolegang betalt av WHY. Noen bor hjemme og andre bor på skolens internat. 

Navn: Sonam Bhote
Alder: 17 år
Klassetrinn: 10. klasse
Skolens navn: Manjughoksha Academy, Paiyatar i Kathmandu

Siden moren til Sonam døde allerede da han var liten gutt ble faren hans alene med ansvaret. På grunn av dårlig økonomi hadde ikke faren til Sonam mulighet til å sørge for skolegang til gutten sin. Sonam ble derfor valgt ut til å være med i WHY slik at han blir sikret utdanning. Skolen ønsker også å hjelpe barn som Sonam og har derfor gitt dem mulighet til å bo på skolen. Her får han husly, mat og skolegang.

Sonam forteller at han liker veldig godt å gå på skole, og at hans favorittfag er matte. Han vil bli lege når han blir stor.

Når han ikke har skole liker han å leke sammen med vennene sine, og gjerne spille fotball. Han elsker å spille fotball, og hans store idol er den franske fotballspilleren Kylian Mbappe.

Navn: Kashum Bhutik Bhote
Alder: 15 år
Klassetrinn: 9. klasse
Skolens navn: Manjughoksha Academy, Paiyatar i Kathmandu

Kasum er datter av Akpa Bhote og Chhijik Bhote, de bor og jobber som bønder øst i Nepal, i et svært avsidesliggende område. Da Kasum var bare 3 år døde moren brått av sykdom (epilepsi). Det er svært langt til sykehus og lege. Etter morens død fikk faren en svært vanskelig tid med dårlig råd og mange barn å passe på. I landsbyen fikk han høre om WHY prosjektet og han søkte om hjelp til skolegang for datteren sin. Side den gang har Kasum fått støtte.

Hennes drøm er å bli sykepleier for å kunne hjelpe til i fattige landsbyer. På skolen liker hun matematikk best. Når hun ikke er på skolen, liker hun å leke med sine venner.

 

Navn: Sangmu Bhote
Alder:  12 år
Klassetrinn: 7. klasse
Skolens navn: Joseph Public School, Mahankal, Kathmandu

Sangmu er datter av Wangdang Chhiring Bhote og Pima Chhejik Bhote og de kommer fra et område lengst øst i Nepal der de jobbet med landbruk. Da Sangmu var 4 år ble faren alvorlig syk, de bodde langt fra lege og hospital og faren døde etter kort tid. Etter dødsfallet flyttet moren og Sangmu til Katmandu. Det var en svært vanskelig tid. Moren har ingen utdannelse og det var vanskelig å finne en jobb.

Pima fikk høre om WHY og kontaktet Chhidar, styremedlem i WHY, for å be om støtte til datterens skolegang.  Chhidar tok saken opp med styret og de besluttet å hjelpe Sangmu og siden da har WHY støttet henne.

Moren har også fått seg en jobb, hun lager armbånd og ørepynt som selges gjennom WHY prosjektet. Dette hjelper familien økonomisk.  

Sangmu drømmer om å bli lege slik at hun kan hjelpe til i landsbyen de kommer ifra. På fritiden liker hun å danse.

Navn: Yangla Bhote
Alder: 14 år
Klassetrinn: 8. klasse
Skolens navn: Manjughoksha Academy, Paiyatar i Kathmandu

Dette er Yangla. Faren hennes døde da hun var bare ett år gammel. Moren hennes er døv og kan nesten ikke snakke.

Etter farens bortgang og da Yangla var gammel nok til å begynne på skole ble hun med i WHY. På grunn av helsetilstanden til moren, hadde ikke hun mulighet til å gi Yangla den oppfølgingen et barn trenger. Hun har heller ikke eget arbeid som kan forsørge dem.

Yangla bor på skolen sammen med Kasum og Sonam. I skoleferier får hun bo hos en nepalsk familie som bor rett ved skolen.

Yangla drømmer også om å bli lege når hun blir stor, og hun er veldig glad i matematikk, i likhet med de to andre.

Navn: Nima Bhote
Alder: 15 år 
Klassetrinn: 9. klasse
Navn på skolen: The Skylark English School, Dhapasi Kathmandu

Nima er datter av Densa Bhote og Chhijik Bhote, som kommer fra en landsby lengst øst I Nepal.

Faren jobber som fjellguide og moren er hjemmeværende husmor.  

Da Nima var 5 år ble moren alvorlig syk og det ble svært vanskelig for familien. Randi Skaug traff familien under et besøk i Nepal og besluttet å støtte dem gjennom WHY med penger til skolegang for Nima. Siden da har hun gått på skole og vært ivaretatt av prosjektet. Nima drømmer om å bli sykepleier slik at hun kan hjelpe syke folk, som sin mor.

Nima liker å være glad og vennlig.

Navn: Pasang Bhutik Bhote
Alder: 7 år
Klassetrinn: 1. klasse
Skolens navn:

Pasang Bhutik Bhote er datter av Phurpu Chhiring og Yumdukm Bhote som kommer fra en svært avsideliggende landsby lengst øst i Nepal. Nå bor de i Kathmandu og har 2 barn, Pasang og en yngre sønn.

Faren til Pasang er mentalt dårlig og har vært syk i lang tid.

Moren må derfor ta seg av hele familien, og de ba derfor WHY om hjelp for å ha råd til å sende Pasang på skolen.

Navn: Phanjam Goparma Bhote
Alder: 7
Klassetrinn: 1. klasse
Navn på skolen: Manjughoksha Academy, Paiyatar i Kathmandu